Algemene voorwaarden

Salsa Maestra vraagt uw aandacht en begrip voor het volgende:

Lesgeld

Het lesgeld bedraagt € 90,- pp voor 12 lessen van 1 uur. Bij het volgen van 2 lessen krijg je 50% korting op de 2e les. Bij 3 lessen krijg je 75% korting op de 3e les. De 4e les is gratis.

Inschrijven en betalen kun je online doen via DIZIZID. Je kunt online betalen via IDEAL of een reservering plaatsen en contant op de dansschool betalen.

Wanneer de volledige betaling, om welke reden dan ook, achterwege blijft, zal Salsa Maestra zicht het recht toekennen om de betreffende leerling de deelname aan de lessen te ontzeggen.

Er vindt géén restitutie van betaling plaats. Indien een leerling door welke omstandigheden dan ook (blessure, persoonlijke omstandigheden) gedurende de cursus uitvalt, blijven de gemiste lessen staan. Deze kunnen in een volgend seizoen ingehaald worden. Restitutie van betaling is niet mogelijk.

Gedragsregels

  • Tijdens de lessen en salsa avonden dient men zich zodanig te gedragen dat derden hiervan geen hinder ondervinden.
  • Het is niet toegestaan om zelf eetwaren en drinken mee te brengen en ter plekke te nuttigen.
  • Het is niet toegestaan om opnames te maken tijdens de lessen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de dansleraar/lerares.
  • Agressieve en/of criminele handelingen zijn vanzelfsprekend streng verboden
  • Het betreden van de dansvloer gedurende de lessen is enkel toegestaan op verzoek van de betreffende dansleraar/lerares.
  • Enkel leden van Salsa Maestra mogen tijdens lessen de dansvloer betreden.
  • Het is van belang voor jezelf en anderen om tijdens een cursus zo min mogelijk afwezig te zijn. Door veelvuldige afwezigheid wordt het overbrengen van de lesstof vertraagd, dit houdt de groep onnodig op!
  • Wanneer een leerling tijdens een les niet aanwezig kan zijn om welke reden dan ook, dient dit vooraf via email of telefonisch te worden gemeld bij de desbetreffende dansleraar/lerares.
  • Het is toegestaan om gemiste lessen, met vooraf verleende goedkeuring van Salsa Maestra op een andere dag of tijdstip in te halen.

Om de goede sfeer te bewaren zal Salsa Maestra zich het recht toekennen om de algehele toegang tot de dansschool te weigeren wanneer gedrag als hinderlijk wordt ervaren en/of deze huisregels niet worden nageleefd.

www.maestra.nl / 0652033712.